úvod > eshop

Konopné zdivo

na stránce:

Konopné omítky - Hempcrete

Vápeno-konopná stavební hmota - konopné zdivo je přírodní stavební a tepelně izolační materiál, se kterým lze postavit celý dům, není třeba cihel ani další tepelná izolace. Ze stonku získané čisté konopné 
pazdeří po smíchání s vápenými 
stavebními materiály v poměru na omítku 6:1 (6kg pojiva na 1 kg pazdeří) vytváří pevný, odolný a vysoce difůsně otevřený povrch i na venkovní použití. Dům dýchá, konopné zdivo chrání vnitřní konstrukci a nevytváří se plísně.
 Konopné zdivo Hempcrete má negativní stopu CO2,na 1m3 konopí je uzamčeno 350 kg CO2 v rostlině konopí. Při výrobě vápenného pojiva je 200 kg vyprodukováno, výsledkem je vysoce kvalitní ekologický materiál s uzamčením 150 kg CO2 na 1 m3. Zvukotěsné a především tepelně-izolační 
vlastnosti a vynikající difúzní prostupnost 
dělají z kombinace konopí a vápenného pojiva vyhledávaný materiál všemi, 
kdo chtějí šetřit životní prostředí a své vlastní zdraví. 
U budov, kde jsou tyto materiály využity, 
již není nutno dodatečně tepelně 
izolovat a jednoznačně se snižují náklady na vytápění. Až dům doslouží, nevytvoří žádnou ekologickou stopu, naopak zásadité vápno s konopným pazdeřím lze vysypat na kompost nebo využít k neutralizaci kyselých půd.
Konopné omítky - Hempcrete

Konopné zdivo - izolace střechy - Hempcrete

Vápeno-konopná stavební hmota je revoluční stavební a tepelně izolační materiál, se kterým lze postavit celý dům, není třeba cihel ani další tepelná izolace.

Konopné zdivo - izolace střechy - Hempcrete

Konopné zdivo - podlahy - Hempcrete

Konopné zdivo výplňové, podlahové, barva šedá. Nenosná pochozí výplň. Podlahu lze pokládat přímo na zdivo.

Konopné zdivo - podlahy - Hempcrete

Konopné zdivo - stěny - Hempcrete

Konopné zdivo výplňové šedé, vhodné jako výplň do nosné konstrukce, ideální síla stěny 30 cm, ale lze použít i tenčí např. na fotografii hrázdění, síla 12 cm.

Konopné zdivo - stěny - Hempcrete

Konopné pazdeří

Pazdeří: dřevitá dužina obsažená ve stoncích konopných rostlin. Obsahuje 53% celulozy a jedná se o výborný izolační materiál. Konopné pazdeří se přidává primárně do jílových omítek, nebo konopného betonu (hempcretu) a zajišťuje materiálu pružnost, nosnost a izolační vlastnosti shodné s masivní dřevem. Nabízené pazdeří je kalibrované na velikost frakce 10 -25 mm.
Konopné pazdeří
350 Kč bez DPH 424 Kč s DPH

Tradical PF70

Tradical® PF 70 (Tradical 70) je průmyslově připravené pojivo složené ze vzdušného bílého hašeného vápna (CL 90, EN 459, 75 %), hydraul. pojiv (15 %) a pucolánů (10 %). Receptura pro průmyslovou přípravu pojiva Tradical® PF 70 byla vyvinuta na základě podrobných rozborů vzorků omítek a zdících malt, odebíraných specialisty spol. Strasservil (Lhoist – BCB Balthazard & Cotte Batiment, Francie) z historických objektů na území celé Evropy a ve spolupráci s odborníky památkové péče Francouzské republiky na konci 60. let min. století. Na základě těchto poznatků byla vyvinuta speciální pojiva pro přípravu vápenných malt, v největší možné míře se blížících svými vlastnostmi maltám historickým. Výrobcem pojiva Tradical® PF 70 je spol. Lhoist – BCB Balthazard & Cotte Batiment, Francie, EU, pojivo je vyráběno v souladu s francouzskými národními normami DTU 20.1, kap. 2.2 a 4.2 a DTU 26.1. Speciální vápenné pojivo Tradical® PF 70 je určeno pro přípravu zdících malt a omítkových směsí všeho druhu (přednástřik – „špric“, jádrová i svrchní omítka, štuk), užívaných zejména při rekonstrukcích historických objektů. Z tohoto pojiva lze rovněž připravovat pokrývačské malty, malty pro pokládku dlažeb (nízké a střední prov. zatížení) a jejich spárování. Omítky, připravené z pojiva Tradical® PF 70 jsou vhodné pro nanášení na kamenné, cihelné, smíšené i betonové zdivo. Pro omítání zdiva s nízkou pevností (např. vepřovice, pórobeton, kámen s nízkou pevností) použijte omítky, připravené z pojiva Tradical® PF 80.
Tradical PF70